Wat is het dat blijft in het woord?

Wat is het dat verdwijnt uit het woord?


Alles wat in het woord tot de tijd behoort, verdwijnt

uit het woord.


Alles wat in het woord tot de ruimte behoort, verdwijnt

uit het woord.


Alles wat in het woord tot de mens behoort, verdwijnt

uit het woord.


Want in het wezen van het woord, zijn geen tijd en geen

ruimte en geen mens.


Want alles wat in het woord behoort tot de tijd en

de ruimte en de mens, begrenst het woord.


Maar wat het woord ontgrenst, blijft achter

in het woord.


En wat het woord ontgrenst, verwijdt tot stem.

En de stem is het onuitsprekelijke van het woord.


En het onuitsprekelijke van het woord vervloeit

met het alzijn van het onuitsprekelijke.


En het is wat blijft, het overblijvende.

Het gelijke in ons en het andere.Uitg. P.

ISBN 978-90-79433-29-2


© by Claude van de Berge - Alle rechten voorbehouden  -  Voorwaarden en disclaimer - Ontwerp en design by Sites2b