Claude van de Berge
 
 
 
 
 
De ruimte is bestemd voor de stem en de echo.
De ruimte neemt onze stem op en onze stem lost op in haar.
Het is de liefde van ruimte en stem.
 
Soms zijn we de stem in de ruimte.
Soms zijn we de ruimte van de stem.
 
Stel je voor dat alles liefde is en alles elkaar ontmoet.
Stel je voor dat we bestaan om in elkaar te verdwijnen,
zoals de stem in de ruimte.
Stel je de wijdste ruimte voor.
Stel je een ruimte voor zonder ruimte.
 
Als dit het geheim is, begrijpen we alles.
De zon, de dag, de ziel, alles begrijpen we.
En niets is ondoorgrondelijk.
En niets is verloren.
 
 
 
 
uitg. P
ISBN 978-90-77757-3