Claude van de Berge
 
 
 
Ontsla je van de opdracht te zijn wie je bent.
Ontsla je van de opdracht te zijn wie je niet bent.
 
Ontsla je van de opdracht te zijn wie je verlangt te zijn.
 
Laat alle gestalten, en alle dubbelbeelden en
spiegelingen, rondwarend in andere werelden,
overgeleverd en doordrongen worden van de
eindeloze witte uitschuringen van de leegte.
 
Laat de heelalzwaan in je slapen.
Laat de hemel en de sterren op je rusten,
zonder iets anders te zijn dan wat ze zijn.
 
En laat van je achter wat je liefhebt in hen,
doorschijnend en wijd als de stilte.
 
 
Uitg. P.
ISBN 978-90-79433-29-2