Claude van de Berge
 
 
 
 
 
 
 
O ster in de avondgeuren.
O ster boven de vlakte van de witte parels.
Gelijkgestemde wezens leid ik naar je.
In wederzijdse doordringing, in wederzijdse weerkaatsing.
 
O ster boven de vlakte.
In de spiegel van de stilte wordt ons beeld omgebogen tot
onuitsprekelijk woord, tot onuitsprekelijk geheim, zingend
als gras.
En we zijn niets dan mysterie.
 
O ster boven de vlakte van de witte parels.
O ster in de avondgeuren.
 
 
uitg. Manteau
ISBN 90-223-1244-5