O ster in de avondgeuren.

O ster boven de vlakte van de witte parels.

Gelijkgestemde wezens leid ik naar je.

In wederzijdse doordringing, in wederzijdse weerkaatsing.


O ster boven de vlakte.

In de spiegel van de stilte wordt ons beeld omgebogen tot

onuitsprekelijk woord, tot onuitsprekelijk geheim, zingend

als gras.

En we zijn niets dan mysterie.


O ster boven de vlakte van de witte parels.

O ster in de avondgeuren.uitg. Manteau

ISBN 90-223-1244-5


© by Claude van de Berge - Alle rechten voorbehouden  -  Voorwaarden en disclaimer - Ontwerp en design by Sites2b