Claude van de Berge
 
Voorwaarden en disclaimer
 
Voorwaarden en Disclaimer
 
Door het loutere bezoeken van deze site aanvaardt elke bezoeker volledig en zonder enig voorbehoud de onderstaande voorwaarden en disclaimer.
 
De volledige inhoud van deze website inclusief (opsomming louter indicatief en niet beperkend) afbeeldingen, foto's, teksten, sfeerbeelden, muziekfragmenten, audiofragmenten, ...  zijn auteursrechtelijk eigendom van Arlette Walgraef en/of hun respectievelijke auteurs en mogen niet gecopieerd of op enige andere wijze vermenigvuldigd of buiten het kader van deze website gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Arlette Walgraef en/of hun respectievelijke auteurs.
 
Deze website gebruikt een flashapplicatie om de afbeeldingen in een slideshow weer te geven. Om deze slideshow te kunnen bekijken dient de Adobe flash player plugin ge´nstalleerd te zijn. U kan deze desgewenst gratis downloaden vanop de website van Adobe. Mogelijk dient u tevens de instellingen voor actieve content in internet explorer aan te passen.
 
Arlette Walgraef noch Sites2bservice is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van deze website of door de al dan niet bereikbaarheid van de site of van gedeeltes van de site.
Arlette Walgraef noch Sites2bservice is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en bereikbaarheid van eventuele websites van derden waar vanop de website kan naar doorgelinkt worden.