Claude van de Berge
 
Lezingen
 
 
Claude van de Berge geeft herhaaldelijk lezingen over eigen werk waarbij poŽzie, landschap en mystiek verweven worden.
 
Deze lezingen worden begeleid door voordracht door de auteur. De zang en  muziek, beÔnvloed door de Noordelijke muzikale tradities, wordt gebracht door Arlette Walgraef.
 
De visuele achtergrond wordt gevormd door projectie van natuurfoto's uit IJsland, Groenland, Lapland, enz ...
Voor deze lezingen kan door de inrichters een subsidie aangevraagd worden bij het Vlaams Fonds van de Letteren.
 
Voor meer info kan u contact opnemen met Claude van de Berge via het invulformulier